Το ιατρείο διαθέτει άριστες εγκαταστάσεις καί συνθήκες για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση και άνεση του ασθενή. Επίσης υπάρχει  όλος ο εξοπλισμός για τη διενέργεια μικροεπεμβάσεων.